SPRAWOZDAWCZOŚĆ
 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Spełniona Nadzieja w roku 2012
 

1. Głównym działaniem Stowarzyszenia była pomoc finansowa podopiecznym z chorobami nowotworowymi poprzez refundację kosztów leczenia i rehabilitacji oraz przysposobienia mieszkania zgodnie z potrzebami chorego.

Pomocą finansową objęto 6 dzieci.

Łączna kwota refundacji wyniosła 26 480,75 zł.

Do grona podopiecznych w roku 2012 przyjęto 2 dziewczynki chore na ostrą białaczkę limfoblastyczną: 9-letnią Julkę i 16-letnią Kasię.

2. W dniach 02.04.2012-23.04.2012 po raz kolejny przeprowadzono akcję „Matko, sprawdź krew swojemu dziecku” wśród uczniów trzecich klas suwalskich gimnazjów. Spośród 888 uczniów badaniom poddało się 447 dzieci, z czego 45 dzieci skierowano na dodatkowe badania.

3. W dniach 21.04-12.05 w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach z inicjatywy Stowarzyszenia w ramach ogólnopolskiego programu „Bajkowy Kącik dla Dzieci” Fundacja Orange urządziła i sfinansowała Kącik w świetlicy na Oddziale Chirurgii Dziecięcej. Członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia brali czynny udział w tej akcji.

4. W dniach 8, 9, 10 maja w ambulansie Fundacji Ronalda McDonalda przeprowadzono badania ultrasonograficzne u dzieci w ramach ogólnopolskiego programu „Nie nowotworom u dzieci”. Przebadano 218 dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.
Akcję zorganizowano na podstawie umowy między Stowarzyszeniem a Fundacją.

5. Stowarzyszenie uczestniczyło w organizacji bloku imprez z okazji dnia dziecka w Suwałkach w Parku Konstytucji 3 Maja.

6.Z inicjatywy Stowarzyszenia podopieczni brali udział w konkursie rysunkowym ogłoszonym przez Fundację Orange.

7. W dniu 26 sierpnia podczas koncertu operowego uświetniającego obchody 20-lecia powstania wydziału wokalnego suwalskiej szkoły muzycznej II Międzynarodowego Festiwalu „Ars Musica” przeprowadzono zbiórkę publiczną na rzecz podopiecznego oczekującego na przeszczep szpiku. W sumie zebrano 2816,81 zł, w tym do skarbon – 2466,81 oraz wpłaty na konto Stowarzyszenia – 350 zł. W zbiórce wzięło udział 3 członków Stowarzyszenia.

Sporządził: Sekretarz Jadwiga Ciężkowska    
 
 


Reklama
 
Adres:
 
Stowarzyszenie "Spełniona Nadzieja"
16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
Numer KRS:
 
0000093850
1 % podatku:
 
1% podatku można przekazać w zeznaniu do Urzędu Skarbowego wskazując Nr KRS: 0000093850
Jeżeli zostanie wskazane imię podopiecznego w zeznaniu, środki zostaną przekazane na jego subkonto.
Nr konta bankowego:
 
Natomiast wszelkie inne darowizny pieniężne prosimy wpłacać na konto:
53 1090 2776 0000 0006 8600 0611
Bank Zachodni WBK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu Oddział w Suwałkach.
Jeżeli zostanie wskazane imię podopiecznego przy wpłacie, środki zostaną przekazane na jego subkonto.
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 6 odwiedzający (6 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=