WYBORY NOWYCH WŁADZ

           Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Spełniona Nadzieja" w Suwałkach,
które odbyło się w dniu 25 czerwca 2014 r., jednogłośnie dokonało wyboru nowych władz
 do Zarządu w następującym składzie:
1) Ewa Dorota Huszcza
2) Edward Dec
3) Ewa Wosiak
4) Grażyna Cecylia Wandzioch...
5) Jadwiga Ciężkowska

           Zgodnie z § 17 Statutu “Spełniona Nadzieja” w Suwałkach Zarząd dokonał wyboru spośród
siebie  w następujący sposób:
Przewodniczący: Ewa Dorota Huszcza
Wiceprzewodniczący: Edward Dec
Członek: Grażyna Cecylia Wandzioch
Skarbnik: Jadwiga Ciężkowska
Sekretarz: Ewa Wosiak

             Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Spełniona Nadzieja" w Suwałkach dokonało
wyboru do Komisji Rewizyjnej.
1) Jadwiga Olbryś
2) Bożena Jadwiga Gościewska
3) Marianna Emilia Gutowska

             Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się i wybrała spośród siebie:
Przewodnicząca: Jadwiga Olbryś
Członkowie:Bożena Jadwiga Gościewska i Marianna Emilia Gutowska

Reklama
 
Adres:
 
Stowarzyszenie "Spełniona Nadzieja"
16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
KRS:0000093850
Nr konta bankowego
 
Wszelkie darowizny pieniężne prosimy wpłacać na konto:
53 1090 2776 0000 0006 8600 0611
Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Oddział w Suwałkach.
Jeżeli zostanie wskazane imię podopiecznego przy wpłacie, środki zostaną przekazane na jego subkonto.
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 6 odwiedzający (11 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=