Kierunki działania

 

Kierunki działania Stowarzyszenia „Spełniona Nadzieja” w Suwałkach

przyjęte na Walnym Zebraniu Członków dnia 25 czerwca 2014 roku
na lata 2014 - 2018


 

 1. Pomoc dzieciom zmagającym się z chorobami nowotworowymi i innymi.

 2. Udzielanie wsparcia rodzinom w zaadoptowaniu się do nowej sytuacji spowodowanej ciężką chorobą dziecka, uświadomienie dotyczące:

  • częstego przetaczania krwi,

  • dużych kosztów pozyskania preparatów farmakologicznych,

  • częstych załamań psychicznych dziecka oraz rodziców i opiekunów chorych dzieci.

 1. Propagowanie i inicjowanie idei dawców szpiku kostnego, pomocy materialnej i finansowej na rzecz chorych dzieci w mediach, zakładach pracy oraz w środowisku.
  Rozpowszechnianie wiedzy na temat chorób nowotworowych u dzieci i potrzeb wynikających z choroby.

 2. Organizowanie akcji charytatywnych, koncertów i innych, propagujących Stowarzyszenie oraz jego podopiecznych.

 3. Propagowanie akcji pod hasłem „Matko sprawdź krew swojemu dziecku”, zainicjowanej przez Stowarzyszenie w 2003 r.

 4. Opracowywanie i przygotowywanie projektów do programów ukierunkowanych na pomoc dzieciom zmagającym się z ciężkimi chorobami oraz wsparcie dla ich rodzin.

 5. Sfinansowanie – do wysokości środków zgromadzonych na koncie „Ręce Czarusiowi”
  - zakupu protez dla Czarka Kopiczko.

 6. Do czasu zakończenia leczenia utrzymywanie kont dla dzieci - podopiecznych Stowarzyszenia.

 7. W miarę posiadanych środków udzielanie pomocy innym dzieciom z chorobą nowotworową w zakresie leczenia, dojazdów do specjalistycznych placówek zdrowia, dopłat do kolonii zdrowotnych oraz innych wydatków związanych z leczeniem i rehabilitacją.

 8. Współdziałanie oraz wymiana doświadczeń z innymi instytucjami, w tym z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi podobną działalność.


Reklama
 
Adres:
 
Stowarzyszenie "Spełniona Nadzieja"
16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
KRS:0000093850
Nr konta bankowego
 
Wszelkie darowizny pieniężne prosimy wpłacać na konto:
53 1090 2776 0000 0006 8600 0611
Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Oddział w Suwałkach.
Jeżeli zostanie wskazane imię podopiecznego przy wpłacie, środki zostaną przekazane na jego subkonto.
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (35 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=